USB TĂNG SÓNG WIFI XIAOMI GEN2 (300 Mbps)

3037

Giá: 200.000 VNĐ

Kích sóng wifi repeater Xiaomi Gen 2

Kích sóng wifi repeater Xiaomi Gen 2 là phiên bản tiếp nối phiên bản thiết bị tăng vùng phủ sóng trước đây, lần nâng cấp này với tốc độ đến 300Mbps. Lần nâng cấp này cho vùng tăng phủ sóng rộng gấp đôi so với phiên bản trước đây.
 Bảo hành: 6 tháng